Betlehemezés

Csapatunkban szép hagyomány, az itt-ott már a feledés homályába merült kedves népszokás, a betlehemezés.
1993-ban indult először útnak a kis lelkes csapat és izgatottan várta, vajon milyen lesz a fogadtatás.
Beengednek-e az emberek, hogy a megszületett kis Jézus örömhírét vigyük közéjük? Így van ez a mai napig is. Szinte mindenütt örömmel, barátságosan fogadtak bennünket. Az idősebb emberek szemében néha a meghatottság könnyei is felcsillantak és lelkesen énekelték velünk a karácsonyi dalt: „Fel nagy örömre ma született, Aki után a föld epedett…” A betlehemi kisded Jézus születésére emlékeztető jelenet után, elismerő szavakkal illették cserkészeink előadását a házigazdák, majd süteménnyel, naranccsal, szaloncukorral és itallal kínálták meg őket. Jó így együtt a karácsony közeledtével, a borongós téli estéken, a betlehemes játékkal egy kis fényt vinni az emberek otthonába.