Lentibe érkezett a Betlehemi láng

A Betlehemi Láng fénye karácsonykor szerte Európát bevilágítja. Fényességet, melegséget, szeretetet visz a templomokba, az otthonokba, a szívekbe. 1986. óta minden december derekán Betlehemben, a Születés-kápolna mécseséről gyertyát gyújtanak, és elindul a Láng féltve-vigyázva, őrizve, ápolva, továbbadva kézről-kézre, viharlámpásról-viharlámpásra, előbb repülőben, majd vonatokon, száguldó országúti autókban, biciklisen, gyalogosan, hogy karácsony estéjére eljuthasson bazilikákba és kis fatemplomokba egyaránt. Olykor faluszéleken virrasztva, várva, hogy fáklyás menet kíséretében vonulhasson be a templomba...
Vannak helyek ahol – mikor a falu határát eléri a Láng – megkondulnak a harangok és addig harangoznak, míg a Láng a templomba nem ér... Így vonul, vándorol a Láng, az osztrák cserkészektől a magyarországi cserkészekhez, tőlük Felvidék, Délvidék, Kárpátalja magyarlakta területeire, s majd általunk olyan emberekhez is, akik egyébként kis fenyőág mellett, egyedül töltenék a Szentestét...
Az lenti cserkészek először 1993 karácsonyán kapcsolódtak be ebbe a hagyományteremtő szent játékba.
Az idén december 23-án, a szlovéniai Alsólendváról érkezett hozzánk a Betlehemi Fény, ahova Betlehem - Bécs - Maribor - Muraszombat - Alsólendva útvonalon jutott el. A cserkészek minden évben igyekeznek Karácsony előtt eljuttatni minden templomhoz, közösséghez a Lángot, s a karácsony estében-éjszakában a reszketeg kis fények elindulnak majd a gyertyákkal, mécsesekkel az otthonok felé... Vidd te is otthonodba és ez a kis Lángocska emlékeztessen a megszületett Kisded Jézusra.
December 24-én a lenti templomban a Jézuska váró misztérium játék után a cserkészek osztják a Lángot.